Home Informacje dla zawodników

Informacje dla zawodników

W związku ze stałym wzrostem kosztów działalności klubu związanymi ze wzrostem cen wynajmu basenu od stycznia 2018r (wzrost o 30%) oraz zmianą cen od 01.01.2019r (Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna z dn. 17.12.2018r) Zarząd GTT Diament podjął decyzję o zmianie wysokości składek członkowskich (Uchwała w załączeniu). O zmianie wysokości składek informowaliśmy już na zebraniu 3 października 2018r jednak, nie spodziewaliśmy się kolejnej nowej podwyżki za wynajem basenu wprowadzonej od początku roku 2019. Według moich wstępnych szacunków rachunki za wynajem basenu wzrosną o ok. 270-300%.

Nowe składki:

  1. składka członka zwykłego 150zł/miesiąc,
  2. składka członka zwykłego 50zł/miesiąc – dotyczy drugiego i kolejnego dziecka z rodzeństwa będące członkiem zwykłym GTT Diament,
  3. składka członka wspierającego 10zł/miesiąc.

Proszę również uregulować wszystkie zaległości z poprzedniego roku 2018, dla przypomnienia składka wynosiła 100zł/miesiąc, składka 50zł/miesiąc obowiązywała dla drugiego i kolejnego dziecka z rodzeństwa będącego członkiem GTT Diament oraz 10zł/miesiąc dla członków wspierających. Brak uregulowania składek będzie skutkował zawieszeniem członka klubu.   

Uchwała Zarządu 2019