Home SEKCJA PŁYWANIA SPORTOWEGO

SEKCJA PŁYWANIA SPORTOWEGO

Wysokość składek członkowskich dla SEKCJI PŁYWANIA SPORTOWEGO (grupa pani Karoliny Gruberskiej i Moniki Pługowskiej)

  1. Składka członka zwykłego 150zł/miesiąc płatność przez cały rok do 10-go każdego miesiąca
  2. Składka członka zwykłego 100zł/miesiąc płatność przez cały rok do 10-go każdego miesiąca dotyczy drugiego i kolejnego dziecka z rodzeństwa będące członkiem zwykłym GTT Diament.

Proszę w tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko oraz za jaki miesiąc zostaje opłacona składka członkowska.
Wpłaty należy dokonać na poniższe konto bankowe:
Nr konta
Santander Bank Polska S.A.
72 1090 1375 0000 0001 2313 0268