Home SEKCJA TRI, AQUA, MALUCHY

SEKCJA TRI, AQUA, MALUCHY

Wysokość składek członkowskich dla grup prowadzonych przez trenerów: Rafała Szymańskiego i Piotra Śmigórskiego

  1. Składka członka zwykłego 150zł/miesiąc płatność przez cały rok do 10-go każdego miesiąca.
  2. Składka członka zwykłego 75zł/miesiąc płatność przez cały rok do 10-go każdego miesiąca dotyczy drugiego i kolejnego dziecka z rodzeństwa będące członkiem zwykłym GTT Diament.
  3. Składka członka wspierającego 10zł/miesiąc płatność przez cały rok do 10-go każdego miesiąca.

Proszę w tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko oraz za jaki miesiąc zostaje opłacona składka członkowska.
Wpłaty należy dokonać na poniższe konto bankowe:
Nr konta
Santander Bank Polska S.A.
82 1090 1375 0000 0000 3702 1636